Asiakkaamme Asfalttikallio Oy luottaa Devikoneen integraatioratkaisuihin

maalis 8, 2023 | Asiakastarina

Asiakkaamme Asfalttikallio Oy on sataprosenttisesti suomalainen yritys, joka tarjoaa asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluita koko Suomen alueella. Toimintaa toteutetaan vaikuttavassa mittakaavassa ja liikevaihdossa ylitetään 2022 päättyneellä tilikaudella 150 milj. euroa. Asfalttikallion henkilöstömäärä kaudella 2023 tulee olemaan yhteensä yli 600 henkilöä.

Asfalttikallion palveluihin sisältyy päällysteet pienistä pinnoituskohteista suuren mittaluokan urakoihin. Asiakkaina Asfalttikalliolla ovat pienrakentajat, taloyhtiöt, yritykset, kunnat ja kaupungit. Päällystetöiden lisäksi palveluihin kuuluu myös jyrsintä- ja kuumennuspintatyöt. Ekologisuus ja ympäristöarvot ovat Asfalttikallion toiminnassa tärkeitä ja palveluvalikoimaan sisältyy esimerkiksi kierrätysasfaltin hyödyntäminen päällystystöissä.

 

Yhteistyö Devikoneen ja Asfalttikallion välillä lähti käyntiin muutaman kiireellisen data-analytiikkaan ja raportointiin liittyvän integraatiotarpeen ratkaisemisella. Samalla tehtiin myös isohko periaatteellinen muutos integraatioarkkitehtuuriin ja otettiin Devikoneen integraatioalusta käyttöön, jonka kautta uudet integraatiot toteutettiin.

Yhteistyömalli

  • integraatioalustan perustaminen
  • kiireelliset analytiikan integraatiot alustan kautta
  • kriittisimpien point to point-integraatioiden tuominen alustalle
  • integroitavan datan kulun yksinkertaistaminen
  • prosessien automaatioasteen nostaminen
  • muiden point to point-integraatioiden tuominen alustalle kokonaistarpeiden mukaisesti

Keskeisenä ajatuksena oli lähteä hyödyntämään integraatioalustaa kiireellisiä integraatiotarpeita laajemminkin ja purkaa kriittisimpiä point to point -integraatioita pois ohjelmistojen omasta koodista ja tuoda integraatiot alustalle.

Integraatioalustan avulla Asfalttikallion integraatioarkkitehtuuria saadaan selkeämmäksi, integraatiokoodi yhtenäiseksi ja sama toimittaja toteuttamaan integraatioita ja vastaamaan integraatioiden valvonnasta ja toimivuudesta. Ohjelmistojen välistä liikennettä saadaan yksinkertaistettua ja datapyyntöjen ja -lähetysten määrää vähennettyä, kun data toimitetaan keskitetysti alustalle, josta sitä voidaan jakaa usealle ohjelmalle ilman erillisiä pyyntöjä ohjelmistojen välillä. Alustalla dataa voidaan myös helposti validoida, yhdistellä muiden järjestelmien dataan ja pystytään toimittamaan kohdejärjestelmille hyvin valmista ja laadukasta aineistoa. Tämä parantaa toimintavarmuutta, vähentää kyselyiden määrää ja tällä on suoraa vaikutusta jopa ohjelmistojen rajapintakustannuksiin.

Integraatioalustan avulla pyritään myös vähentämään manuaalista työtä sekä automatisoimaan ja reaaliaikaistamaan datan kulkua ohjelmistojen välillä. Asfalttikallio hyödyntää toiminnassaan lukuisia eri järjestelmiä ja integraatioalusta esimerkiksi huolehtii, että sama asiakastieto on kertakirjauksella ja tarvittaessa reaaliaikaisesti muiden järjestelmien käytettävissä ja asiakastieto perustuu automaattisesti haluttuihin järjestelmiin.

Devikoneelta arkkitehtuurisuunnittelusta ja projektin läpiviennistä vastannut Tuomas Palenius kiittelee Asfalttikallion kanssa toimimista miellyttäväksi kokemukseksi:

Tarpeet ovat selkeitä ja Asfalttikalliolla on ymmärretty mitä mahdollisuuksia alustaratkaisumme tarjoaa ja pyritään hyödyntämään näitä hyvin järkevästi. Yhteyshenkilöiden kanssa on joustavaa toimia ja saamme kaipaamamme lähtötiedot ja tietojen tarkennukset nopeasti, mikä on äärimmäisen tärkeää toteuttajalle ja sujuvalle ja aikataulussa pysyvälle toteutukselle. Tältä pohjalta on hienoa tehdä yhteistyötä!

Myös Asfalttikalliolla ollaan oltu tyytyväisiä Devikoneelta saatuun palveluun. ICT-asioista Asfalttikalliolla vastuuta kantava Petri Korhonen näkee yhteistyössä paljon hyviä asioita:

On hienoa saada integraatioarkkitehtuuriin selkeyttä ja saada lukuisten erilaisten integraatioiden vyyhti hallintaan. Meillä toimintamme ohjaamisessa tarvitaan paljon erilaisia järjestelmiä ja järjestelmien vaihtuvuus on pitkällä aikavälillä jatkuvaa. Integraatioalusta tuo meille joustavuutta ja pystymme vastaamaan helpommin kasvun tuomiin haasteisiin ja mukautumaan muuttuviin tarpeisiimme. Devikone pystyy integraatioihin erikoistuneena kumppanina tuomaan meille myös asiantuntijanäkemystä ja tietoa ratkaisumalleista, joita emme itse välttämättä olisi edes osanneet ajatella. Koen konsultointiin kykenevän asiantuntijakumppanin meille integraatioiden kohdalla suurta lisäarvoa tuottavana kumppanuutena.

Kiitokset Asfalttikalliolle upeasta asiakkuudestanne ja tsemppiä keväällä alkavaan uuteen kauteen!!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram